Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε το 1990 να κηρύξει την 12η Αυγούστου ως Διεθνή Ημέρα Νεολαίας, με σκοπό να εορτάζεται κάθε χρόνο επικεντρώνοντας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, φέρνοντας τα στο προσκήνιο της διεθνούς κοινότητας και αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των νέων για την επίλυση τους.

Το θέμα της Διεθνούς Ημέρας Νεολαίας για το 2023 είναι «Πράσινες δεξιότητες για την Νεολαία: Προς ένα βιώσιμο κόσμο». το θέμα, αυτό επιλέχθηκε, καθώς αν και οι “πράσινες δεξιότητες” αφορούν όλους τους πολίτες του κόσμου, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους νέους, καθώς, αυτοί μπορούν να συμβάλλουν για περισσότερο χρόνο και με μεγαλύτερη δυναμική. 

Η ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου και φιλικού προς το περιβάλλον κόσμου είναι κεντρικής σημασίας, τόσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, όσο και για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, κεντρικό ρόλο διαδραματίζει η ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων στον πληθυσμό. Ο ΟΗΕ ορίζει ως “πράσινες δεξιότητες” την γνώση, τις ικανότητες, τις αξίες και τις συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για την διαβίωση, την ανάπτυξη και την υποστήριξη, μίας βιώσιμης και αποδοτικής κοινωνίας. 

Τέλος, για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Νεολαίας, το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Πρωτοβουλία του ΟΗΕ για Αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για τη Νεολαία (“UN Global Initiative on Decent Jobs for Youth”), θα πραγματοποιήσει ένα διαδικτυακό συνέδριο σχετικά με την προώθηση πράσινων δεξιοτήτων στη νεολαία. Στο συνέδριο θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις τόσο από εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, όσο και από εθνικές κυβερνήσεις και ειδικούς νεολαίας που δραστηριοποιούνται στο χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος.

Δείτε περισσότερα για τη Διεθνή Ημέρα Νεολαίας και το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ εδώ.


Η Ομάδα έργου «Στρατηγικές και Πολιτικές Νεολαίας στην ΕΕ»/ EUSYP-“Strategies and Policies on Youth in the EU”, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Νεολαίας, 12 Αυγούστου, ανακοινώνει τα αποτελέσματα από την διεξαγωγή έρευνας μέσω ψηφιακού ερωτηματολογίου με τίτλο «Ερωτηματολόγιο για τη Νεολαία: η εθνική και η ευρωπαϊκή διάσταση». Βασική στοχοθεσία της έρευνας ήταν να εξάγει συμπεράσματα γύρω από ζητήματα και προκλήσεις που ταλανίζουν τους νέους και τις νέες, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το εν λόγω ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο έρευνας στο πλαίσιο του έργου EUSYP, το οποίο υλοποιείται από τον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης- UNESCO Youth Club of Thessaloniki  με την υποστήριξη από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της δράσης Jean Monnet . Η συλλογή των ερωτηματολογίων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2022 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Συνολικά απάντησαν 310 άτομα από 15 έτη και πάνω. 

Δείτε περισσότερα για τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ.