Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης προκηρύσσει 4 θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου Jean Monnet “EUSYP – Strategies and Policies on Youth in the EU” με διάρκεια από 14 Φεβρουαρίου ως 12 Ιουνίου 2022.

Όσοι/ες νέοι/ες (φοιτητές/τριες και απόφοιτοι/ες Kοινωνικών και Ανθρωπιστικών επιστημών) επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πρακτική άσκηση, αποστέλλοντας email με θέμα «Πρακτική άσκηση – Ονοματεπώνυμο» στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@eusyp.eu, με συνημμένο το βιογραφικό τους σημείωμα, μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων οι υποψήφιοι/ες που θα προκριθούν στην επόμενη φάση (με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα) θα κληθούν σε συνέντευξη, ενώ η τελική επιλογή θα ολοκληρωθεί ως τις 12 Φεβρουαρίου 2022.

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης θα περιλαμβάνει:

  • Υποστήριξη οργάνωσης συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων
  • Μετάφραση κειμένων από ελληνικά προς αγγλικά και αντίστροφα (γνώση αγγλικών επιπέδου Proficiency)
  • Βοήθεια στην έρευνα (συλλογή βιβλιογραφικού υλικού) και στην ανάπτυξη υλικού για το EUSYP Think Tank

Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Θα πραγματοποιείται τόσο με ηλεκτρονικά μέσα όσο και με φυσική παρουσία στις εκδηλώσεις του Έργου EUSYP και στο γραφείο του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης. Οι ασκούμενοι/ες μπορούν να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα τους στις ώρες που εκείνοι/ες επιθυμούν, με σεβασμό στις εκπαιδευτικές ή άλλες υποχρεώσεις τους.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, θα δοθεί βεβαίωση ολοκλήρωσης και συστατική επιστολή σχετική με τα καθήκοντα που έχουν εκπληρωθεί. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης και συνεχούς παραμέλησης των καθηκόντων ενδέχεται να μην χορηγηθεί σχετική βεβαίωση ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης.