Το Έργο Στρατηγικές και Πολιτικές Νεολαίας στην ΕΕ”- (EUSYP), χρηματοδοτούμενο από τη δράση Jean Monnet στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και υλοποιούμενο από τον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, διοργανώνει την Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2022, 19:00-21:00, διαδικτυακή εκδήλωση (webinar) με τίτλο “Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Στρατηγικές Νεολαίας: προκλήσεις και προοπτικές”, με επίκεντρο τη μαθητιώσα νεολαία, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους νέους και τις νέες, καθώς και όσους/ες δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, και στόχο να:

  1. ενημερώσει για τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πολιτικές Νεολαίας,
  2. αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νεολαία σε όλη την Ευρώπη, και να συζητήσει αν μια κοινή και συνεκτική απάντηση στις προκλήσεις αυτές είναι εφικτή από πλευράς ΕΕ,
  3. λειτουργήσει ως πλατφόρμα έκφρασης της φωνής, των ανησυχιών, των προτάσεων,και των ιδεών των νέων, καθώς και ερωτήσεων και προς τις/τους προσκελημένες/ους Ομιλητές/τριες.

Προσκεκλημένοι/ες είναι ειδικοί και επαγγελματίες σε θέματα νεολαίας από εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, UNESCO, Περιφερειακό Γραφείο ΟΗΕ). Πιο συγκεκριμένα, στην εκδήλωση θα συμμετέχουν οι:

  • Δημήτρης ΦΑΤΟΥΡΟΣ, Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Ελλάδα, Περιφερειακό Γραφείο Επικοινωνίας του ΟΗΕ (UNRIC)
  • Μαρία ΚΥΠΡΙΩΤΟΥ, Ειδική σε θέματα Ανάπτυξης και Συμμετοχής της Νεολαίας, UNESCO
  • Χαράλαμπος ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Γεν.Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Τμήμα Νεολαίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Κωνσταντίνα ΠΙΣΛΗ, Εθνική Συντονίστρια Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, Γεν.Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Στέφανος ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, Συντονιστής του Έργου Jean Monnet EUSYP και Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης (UNESCO YCT), φορέα υλοποίησης του Έργου Jean Monnet EUSYP.

Η γλώσσα εργασίας της εκδήλωσης είναι τα ελληνικά. Δεν θα υπάρξουν υπηρεσίες διερμηνείας προς άλλες γλώσσες.

Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή για ερωτήσεις και παρατηρήσεις από το κοινό, το οποίο θα μπορέσει να τις εκφράσει είτε προφορικά (αν ο χρόνος το επιτρέψει) είτε γραπτώς μέσω του ChatBox της πλατφόρμας Zoom.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης (μέσω της πλατφόρμας Zoom) είναι δωρεάν και κατόπιν εγγραφής εδώ:

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι διαφορετικός από τον παραπάνω σύνδεσμο εγγραφής και θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) με την οποία θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή.

Στα άτομα που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης οι οποίες θα αποσταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) με την οποία έγινε η εγγραφή.

Το πάνελ των Ομιλητών/τριών

Το πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στα δεξιά της παρούσας ανάρτησης. Οποιαδήποτε αλλαγή ή νέο αφορά τη διαδικτυακή την παρούσα εκδήλωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Έργου Jean Monnet EUSYP, καθώς και στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/EUSYP και τη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook.


Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) contact@eusyp.eu.

 Η Ομάδα Έργου Jean Monnet EUSYP

Η αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης