Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, φορέας υλοποίησης του Έργου Jean MonnetEUSYP- «Στρατηγικές και Πολιτικές για τη Νεολαία στην Ε.Ε.» και το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο διοργανώνουν την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022, στις 18:00, στη Νέα Πτέρυγα του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ρόδου, εκδήλωση με τίτλο «Ενισχύοντας τη νεολαία του σήμερα για τον κόσμο του αύριο: νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές». Η εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου Jean Monnet EUSYP και του Φόρουμ για την Ευρώπη, την Επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EESD Forum) περιλαμβάνει εισηγήσεις που άπτονται θεμάτων νομοθετικού πλαισίου δικαιωμάτων παιδιών και νέων, πολιτικών νεολαίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ευκαιριών και πρακτικών απασχόλησης νέων.

Το πάνελ των ομιλητών/τριών αποτελούν, μεταξύ άλλων:

  • Παρούλα Νάσκου-Περράκη, αφ. Καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου Διεθνών Οργανισμών, πρώην Ad Hoc Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
  • Χαράλαμπος Παπαϊωάννου, Γεν. Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Τμήμα Νεολαίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Στέφανος Κατσούλης, Συντονιστής του Έργου Jean Monnet EUSYP και Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης (UNESCO YCT), φορέα υλοποίησης του Έργου JeanMonnet EUSYP
  • Μπρόκου Μαρία, Υπεύθυνη Πολιτικών και Επικοινωνίας, ομάδα Έργου Jean Monnet EUSYP

Η γλώσσα εργασίας της εκδήλωσης είναι τα ελληνικά. Δεν θα υπάρξουν υπηρεσίες διερμηνείας προς άλλες γλώσσες.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και δωρεάν για παρακολούθηση. Απαιτείται προεγγραφή για τη συμμετοχή και την έκδοση βεβαίωση παρακολούθησης.

Η αφίσα της εκδήλωσης

Θα υπάρξει δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής (αναμετάδοση μέσω διαδικτύου). Ο σύνδεσμος θα αποσταλεί σε όσους/ες εγγραφούν στην εκδήλωση μέσω της ανωτέρω φόρμας.

Κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και μέτρα για την αποτροπή διασποράς της COVID-19. Για όσα άτομα επιλέξουν τη συμμετοχή με φυσική παρουσία η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για την είσοδο στον χώρο και την παρακολούθηση της εκδήλωσης.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή νέο αφορά την παρούσα εκδήλωση θα αναρτάται:

– στην ιστοσελίδα του Έργου Jean Monnet EUSYP www.eusyp.eu,

– στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/EUSYP και https://www.facebook.com/eesdforum.rhodes

– στη σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook (https://www.facebook.com/events/385699903027133) .

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) contact@eusyp.eu και eesdforum@houseofeurope-rhodes.eu.

Η Ομάδα Έργου Έργου Jean Monnet EUSYP