Εκδηλώσεις2022-02-18T22:49:05+02:00

Εκδηλώσεις διαφόρων μορφών (συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, σεμινάρια, ομάδες εργασίας, συνέδρια, κ.α.) θα υλοποιηθούν από την Ομάδα Έργου Jean Monnet EUSYP. Στόχος είναι η διάχυση της γνώσης και η ενίσχυση του ενδιαφέροντος γύρω από θέματα που άπτονται των πολιτικών νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκδηλώσεις, που θα είναι ανοιχτές στο κοινό και θα απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά και ομάδες νεολαίας (συμπεριλαμβανομένης και της μαθητιώσας νεολαίας).

Πρόσφατες εκδηλώσεις.

Εκδήλωση «Ενισχύοντας τη νεολαία του σήμερα για τον κόσμο του αύριο: νομοθεσία, πολιτικές και πρακτικές» [23/02/2022, 18:00]

By |22 Μαρτίου, 2022|Categories: Uncategorized, Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις|Tags: , , , |

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, φορέας υλοποίησης [...]

Εκδήλωση “Ευρωπαϊκές & Διεθνείς Στρατηγικές Νεολαίας: προκλήσεις & προοπτικές” [25.02.2022, 19:00-21:00, μέσω  Zoom]

By |17 Φεβρουαρίου, 2022|Categories: Uncategorized, Ανακοινώσεις, Εκδηλώσεις|Tags: , , , , , |

Το Έργο "Στρατηγικές και Πολιτικές Νεολαίας στην ΕΕ"- (EUSYP), [...]

EUSYP| Συμμετοχή και εμπλοκή στις εκδηλώσεις

0
Μαθητές, Μαθήτριες
0
Νέοι/Νέες
0
Νέες/Νέοι Ερευνήτριες/ες
0
Εθελοντές/ντριες, Ασκούμενες/οι
0
Σύμβουλοι Χάραξης/Εφαρμογής Πολιτικής
Go to Top