Η Ομάδα έργου Στρατηγικές και Πολιτικές Νεολαίας στην ΕΕ”/ “Strategies and Policies on Youth in the EU“-  EUSYP”, ανακοινώνει τη διεξαγωγή έρευνας μέσω ψηφιακού ερωτηματολογίου με τίτλο «Ερωτηματολόγιο για τη Νεολαία: η εθνική και η ευρωπαϊκή διάσταση». Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο έρευνας στο πλαίσιο του έργου EUSYP, το οποίο υλοποιείται από τον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης (UNESCO YCT) με την υποστήριξη από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης , δράση Jean Monnet. Στόχος του ερωτηματολογίου είναι να εξάγει συμπεράσματα γύρω από θέματα που αφορούν ή απασχολούν τη Νεολαία, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί κατ’εκτίμηση 9′. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε προαιρετικά να συμπληρώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας για να λάβετε μέρος σε κλήρωση για 5 δωροκάρτες (1 δωροκάρτα ανά άτομο-email) για αγορές από βιβλιοπωλεία της πόλης της Θεσσαλονίκης (περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν). Σε περίπτωση που επιλέξετε να συμπληρώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, τότε συναινείτε στην προσωρινή συλλογή, αποθήκευση και χρήση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης για το μοναδικό σκοπό της συμμετοχής και επικοινωνίας μαζί σας σχετικά με την κλήρωση για τις δωροκάρτες.

Η συμμετοχή σας για τη συμπλήρωσή του ερωτηματολογίου είναι ανώνυμη και δεν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία ή δεδομένα από εσάς, με εξαίρεση την αποθήκευση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όσων επιθυμούν να λάβουν προαιρετικά μέρος στην κλήρωση για τις δωροκάρτες. Μετά το πέρας της περιόδου διεξαγωγής της έρευνας ((25/04/2023) θα συγκεντρωθούν, αποθηκευτούν και χρησιμοποιηθούν για λόγους επικοινωνίας τα email όσων προαιρετικά τα συμπλήρωσαν και θα ακολουθήσει η κλήρωση με τη χρήση εφαρμογής. Στα άτομα που κληρώθηκαν θα σταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) με πληροφορίες σχετικά με την λήψη της δωροκάρτας. Μετά το πέρας της διαδικασίας θα διαγραφούν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη βάση δεδομένων μας.

*ΠΡΟΣΟΧΗ* Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε το email σας προκειμένου να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο. Η συμμετοχή στην κλήρωση είναι προαιρετική.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο email μας info@unescoyouth.gr  ή contact@eusyp.eu .

Ευχαριστούμε για το χρόνο και τη συμμετοχή σας!

Η Ομάδα Έργου EUSYP

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση!