Ερωτηματολόγιο 2022 για τη Νεολαία: η εθνική και η ευρωπαϊκή διάσταση

Η Ομάδα έργου “Στρατηγικές και Πολιτικές Νεολαίας στην ΕΕ”/ "Strategies and Policies on Youth in the EU"-  EUSYP", ανακοινώνει τη διεξαγωγή έρευνας μέσω ψηφιακού ερωτηματολογίου με τίτλο «Ερωτηματολόγιο για τη Νεολαία: η εθνική και η ευρωπαϊκή διάσταση». Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο έρευνας στο πλαίσιο του έργου EUSYP, το οποίο υλοποιείται από τον Όμιλο [...]