Δείτε τα αναλυτικά αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας EUSYP – Ερωτηματολόγιο για τη Νεολαία: η εθνική και η ευρωπαϊκή διάσταση, που διεξήχθη στο πλαίσιο του Έργου “Στρατηγικές και Πολιτικές Νεολαίας στην ΕΕ”/ “Strategies and Policies on Youth in the EU”-  EUSYP”  και με αφορμή την ανακήρυξη του 2022 ως «Ευρωπαϊκού Έτους για τη Νεολαία» διεξήχθη διαδικτυακή έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου κατά το διάστημα Σεπτέμβριος 2022 – Απρίλιος 2023.