Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Erasmus+ Jean Monnet Strategies and Policies on Youth in the EU” – EUSYP διοργανώνεται στις 22 Φεβρουαρίου 2023 εκδήλωση για τις Ευκαιρίες Απασχόλησης, Πρακτικής Άσκησης και Εθελοντισμού στα Ηνωμένα Έθνη και την ΕΕ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες και την Οργανωτική Επιτροπή του ThessISMUN και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν φοιτητές και φοιτήτριες από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης οι οποίοι/ες θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες εργασίας στους διεθνείς οργανισμούς. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Δημήτρης Φατούρος, Υπεύθυνος του Γραφείου για την Ελλάδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ στις Βρυξέλλες.